بنر منظره فروش بازگشت به مدرسه (1)
环保banner-3
بنر社媒(2版)白底
بنر——

必威游戏官网网址

حراج فوق العاده

product-bg
 • 必威官方betway下载WWS - بهترین لیوان老板جهان
 • لیوان هدیه روز پدر
 • مجموعه خارجی - ست 16 عددی ظروف غذاخوری
 • ست تابستانه - ست 16 عددی ظروف غذاخوری
 • مجموعه ایستر بانی - ست ظروف غذاخوری 16 عددی چینی
 • ست شام مجموعه تقارن
 • رز بلوم - ست ظرف غذاخوری 30 عددی
 • گل شناور - ست ظرف غذاخوری 12 عددی
 • مجموعه هیپنوتیزم - مجموعه ظروف غذاخوری 12 عددی
 • مجموعه زیتون ست ظروف غذاخوری 16 تکه چینی
 • مجموعه墨水疯狂- ست ظرف غذاخوری 12 عددی چینی
 • ست ظروف غذاخوری 16 عددی طرح مرمر طلایی
نمایشجزئیات تضمینکیفیت

دربارهما

نمایه شرکت:

必威游戏官网网址Wellwares(石家庄)有限公司درسال1999تاسیسشدودرپایگاهتولیدسرامیکشمالیواقعشدهاست。این اولین صادرکننده سرامیک چینی به شیلی است。آمریکای جنوبی همیشه پیشرو در صادرات بوده است。در18و19درمجمو500کعانتینر40فوتیبهکشورهایآمریکایجنوبیصادرشد。ما 21 سال تجربه در تولید ظروف غذاخوری داریم。طراحیمحصولوتحقیقوتوسعهفناوریمایکپارچهشدهاست。اینمحصولاتشاملانواعمختلفیازمحصولاتظروفغذاخوریهستندودرسطحجهانیبهفروشمیرسند。

بیشتربدانید
Baidu
map