ՎերադառնալդպրոցՎաճառքիլանդշաֆտայինդրոշակ(1)
环保banner-3
社媒横幅(2版)白底
դրոշակ——Ա

必威游戏官网网址

Թեժվաճառք

ապրանք——բգ
 • 必威官方betway下载WWS -ԱշխարհիԼԱՎԱԳՈՒՅՆ老板բաժակը
 • Հորօրվանվերներիբաժակ
 • 外国集合- 16հատճաշատեսակներիհավաքածու
 • Ամառայինհավաքածու- 16կտորճաշատեսակներիհավաքածու
 • 复活节兔子հավաքածու——ճենապակյա16հատճաշատեսակներիհավաքածու
 • Սիմետրիահավաքածու晚餐套装
 • 玫瑰开花- 30հատճաշատեսակներիհավաքածու
 • լողացողծաղիկ- 12հատճաշիսպասքիհավաքածու
 • 催眠հավաքածու- 12հատընթրիքիսպասք
 • ՁիթապտղիհավաքածուՃաշիսպասքիհավաքածու16կտորճենապակյա
 • Ink-Madness收集- 12հատճենապակյաճաշատեսակներիհավաքածու
 • 金大理石模式16հատընթրիքիսպասքիհավաքածու
ԴիտելՄանրամասն որակիապահովում

մերմասին

Ընկերությանպրոֆիլը。

必威游戏官网网址Wellwares(石家庄)有限公司——ըհիմնադրվելէ1999թվականինևգտնվումէհյուսիսայինկերամիկականարտադրությանբազայում:ԱյնչինականկերամիկայիառաջինարտահանողնէՉիլի:ՀարավայինԱմերիկանմիշտեղելէարտահանմանառաջատարը։18 -ինև19 -ինՀարավայինԱմերիկայիերկրներարտահանվելէընդհանուրառմամբ500 40ֆուտանոցկոնտեյներ։Մենքունենքսպասքիարտադրության21տարվափորձ։Մերարտադրանքիդիզայնըևտեխնոլոգիականհետազոտություննուզարգացումըինտեգրվածեն:Ապրանքներըներառումենսպասքիմիքանիտեսակներ,ևդրանքվաճառվումենամբողջաշխարհում:

իմանալավելին
Baidu
map