• news-bg

行业新闻

行业新闻

 • 第131届网上广交会第9天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  第131ОНЛАЙНКАНТОНЖАРМАНКАСЫ9 -күн——WWSке必威官方betway下载рамика

  131 -онлайнКантонжарманкесининаякташынаэкиганакүнкалды,WWSсаты必威官方betway下载палуукыйынчылыгыңыздычечүүүчүнбулжерде。Биз。КелиңизжанабиздинэңсонунөнүмдөрдүтекшерүүжанабиздинфантастикалыктүзагымдыкөрүүүчүнКантонжарманкесининбашкыбетинебашбагыңыз……
  Кененирээкокуу
 • 第131届网上广交会第7天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  第131ОНЛАЙНКАНТОНЖАРМАНКЕСИ7 -КҮН——WWSке必威官方betway下载рамика

  131 -кантонжарманкесибирнечекүндөнкийинжыйынтыкталат,бирокбардыккереметтераягындакелет。Бүгүнкүонлайнагымдынжүрүшүндөсизбиздинбашкыпродуктдизайнерибиздикөрөаласыз——Иван,албиздинэкисезондукдизайныбыздыжанаалардынартындагыокуянытааныштырат。Сиз аны сагынгыңыз
  Кененирээкокуу
 • 第131届网上广交会第六天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  第131ОНЛАЙНКАНТОНЖАРМАНКЕСИ6 -КҮН——WWSке必威官方betway下载рамика

  Бүгүн 131- е е е е е е е Кантон жарманкесинин 6-КҮНҮ。13.1-онлайн Кантон жарманкесинин аякташына аз убакыт калды.WWS Кантон жарманкеси жөнүндө кам көрөт, ошондуктан биз Кантон жарманкесинде күндөн-күнгө агылып турабыз.Бүгүнкү агымда сиз 2 башка тилде өндүрүмдүн сүрөттөмөсүн көрөсүз....
  Кененирээкокуу
 • 第131届网上广交会第5天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  第131ОНЛАЙНКАНТОНЖАРМАНКАСЫ5 -КҮН——WWS陶瓷必威官方betway下载

  Бүгүн 131- е е е е е е е Кантон жарманкесинин 5-КҮНҮ。Кантонжарманкесининаякташынадагы5ганакүнкалды。ЭгердесизбиздинКантонжарманкесининкөргөзмөсүнкөрөэлекболсоңу,занымүмкүнболушунчатезирээкжасаңы,занткенибизсиздитандооүчүналжергеэңсыймыктанганбардыкбуюмдардыкойдук!……必威官方betway下载
  Кененирээкокуу
 • 第131届网上广交会第四天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  第131ОНЛАЙНКАНТОНЖАРМАНКЕСИ4 -КҮН——WWSке必威官方betway下载рамика

  必威官方betway下载WWSДемалышкүндөрүңүздүжакшыөткөрүүнүкаалайм。Бүгүнбизсаат15:00дөн17点гөчейин春秋国旅(UTC / GMT +喂饲)уктуруубуздукөрөбүз。БулжолубизиспантилиндесүйлөгөнстреймерибизФиллиптичакыруусыймыгынаээболдукжанаалиспантилиндебиздинтеңдешсизөнүмдөрдүнайрымдарынтааныштырат。Каналга жазылуу……
  Кененирээкокуу
 • 第131届网上广交会第三天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  第131ОНЛАЙНКАНТОНЖАРМАНКЕСИ3 -КҮН——WWSке必威官方betway下载рамика

  Бактылуудемалышкүндөрү,бүгүн131 -кантонжарманкесинин3 -күнүWWSКер必威官方betway下载амикадемалышкүндөрүагылыпчыгатжанабиздинэңмыктыпродуктубуздужарыялай,тандыктанбиздинмазмундунбириндаөткөрүпжибербеңиз。КөбүрөөкмаалыматалууүчүнYoutubeканалыбыздытекшериңиз。;
  Кененирээкокуу
 • 第131届网上广交会第2天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  第131ОНЛАЙНКАНТОНЖАРМАНКЕСИ2 -КҮН——WWSке必威官方betway下载рамика

  131 -онлайнКантонжарманкесинин2 -КҮНҮБактылуудемалышкүндөрү,биздагыэлебулжердебиз!Саат13:00(格林尼治标准时间+ 8)баштап陈列室——датрансляциякылабыз。Биздинмодадизайныбыздыкөбүрөөктаап,кабылалууүчүнБИЗГЕКОШУЛуңуз。Буулооучурундабизэңсыймыктанганөнүмдөрдүнайрымдарынкөрсөтөбү,зандыктансиз……
  Кененирээкокуу
 • 第131届网上广交会第一天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  第131ОНЛАЙНКАНТОНЖАРМАНКЕСИ1 -КҮН——WWSке必威官方betway下载рамика

  Кененирээкокуу
 • 第131届广交会-我们准备好了

  131-

  Кантонжарманкесибиринчижолуонлайнрежиминдековид-19пандемиясынануламганаөткөрүлөт,бирокбулбиздинонлайни——чшарабызжөнүндөкөбүрөөкжупташуумүмкүнчүлүгүнберет。Биздинкомандагачоңрахмат,аларкантонжарманкесинөткөрүүучурундакөптөгөнкыйынчылыктаргатушболушту,бирокаларийгиликтүүжолдутабышты。Жакшылыктан үмүт кылалы…
  Кененирээкокуу
 • 必威官方betway下载第131届网上广交会将于3天后开播!

  必威官方betway下载wws - 131онлайнкантонжарманкесик3үндөнкийинобогочыгат!

  131 -кантонжарманкеси15 -апрелден24 -апрелгечейин10күнбоюонлайнболот。КантонжарманкесиндеWW必威官方betway下载Sкүнсайы2нсаатбоюагылыптурат,бизсиздинсурооңуздукүтөбүз。Бизгеi-innovationменентөмөнкүшилтемеаркылуукошулсаңызболот:https://www.cantonfair.org.cn/zh-CN/register/index?invitati..。
  Кененирээкокуу
 • 未来三年钴价将继续上涨- Fitch Solutions

  Кобальттынбаасыкийинкиүчжылдадагыөсөт——惠誉的解决方案

  Металлөзүнүнжаркыраганкөктүсүнөнуламтарыхтапигменткатарыколдонулган,алэмикерамикалыкидиаш——якөнөржайыүчүнкобальтнегизиненглазурьүчүнколдонулат。«Керамикалыкмаалымат»журналынынайтымында,акыркыжылдарыкобальткычкылынынбаасыбиринчижолукөтөрүлүпжатканжок。Кобальт……
  Кененирээкокуу
 • 通过i-Invite Link加入我们

  i-Invite Link

  Биздин我邀请шилтемесименен131 -кантонжарманкесиндебизгекошулуңуз。Сизсатыпалуучулардытейлөөплатформасынакири,понлайнжарманкегекатышааласыз。Биздинчакыруукодубузмененсизкантондукжарманкеденэңсонунэстеликоткрыткалардыжанаоффлайнокуяларүчүнбекертүшкүкупондордуутупалуумүмкүнчүлүгүнөээболосуз……
  Кененирээкокуу
1 2 3. 4 5 6 Кийинки> >> 第1 / 7页
Baidu
map