विद्यालयबिक्रील्यान्डस्केपब्यानरमाफर्कनुहोस्(१)
环保ब्यानर-३
社媒ब्यानर(2版)白底
ब्यानर——ए

वेलवेयर (शिजियाझुआङ) लिमिटेड

तातोबिक्री

उत्पादनbg
 • 必威官方betway下载WWS - विश्वको सर्वश्रेष्ठ老板मग
 • बुबाको दिन उपहार मग
 • विदेशी संग्रह - 16pc डिनरवेयर सेट
 • समरसेट - 16 टुक्रा डिनरवेयर सेट
 • इस्टर बनी संग्रह- पोर्सिलेन 16pc डिनरवेयर सेट
 • सममिति संग्रह डिनर सेट
 • गुलाब ब्लूम - 30%的डिनरवेयर सेट
 • फ्लोटिंग फूल - 12pc डिनरवेयर सेट
 • सम्मोहन संग्रह - 12 पीसी डिनरवेयर सेट
 • जैतून संग्रह डिनरवेयर सेट 16 टुक्रा पोर्सिलेन
 • मसी-पागल संग्रह - 12pc पोर्सिलेन डिनरवेयर सेट
 • गोल्ड मार्बल ढाँचा 16 पीसी डिनरवेयर सेट
विवरणहेर्नुहोस् गुणस्तर सु: निश्चितता

हाम्रोबारे

कम्पनी प्रोफइल:

Wellwares(石家庄)लिमिटेड1999मास्थापितभएकोथियोरउत्तरीसिरेमिकउत्पादनआधारमास्थितछ।योचिलीमापहिलोचिनियाँसिरेमिकनिर्यातकहो।दक्षिणअमेरिकासधैंनिर्यातमाअग्रणीभएकोछ।18र19मा,कुल40 - 500फिटकन्टेनरदक्षिणअमेरिकीदेशहरूमानिर्यातगरिएकोथियो।हामीसँगटेबलवेयरउत्पादनमा21वर्षकोअनुभवछ।हाम्रोउत्पादनडिजाइनरप्रविधिअनुसन्धानरविकासएकीकृतछन्।उत्पादनहरूमाधेरैप्रकारकाटेबलवेयरउत्पादनहरूसमावेशछन्,रतिनीहरूविश्वव्यापीरूपमाबेचिन्छन्।

अझैसिक
Baidu
map