Пејзажни (1) (1)
环保洛桑公司的员工
社媒е е е е(2版)白底
банер——А

ВЕЛЛВАРЕС (СХИЈИАЗХУАНГ) ЛИМИТЕД

ХотСале

онама

Профил人民群众大会:

Веллварес(Схијиазхуанг)Лимитедјеоснован1999。годинеиналазисеусевернојбазизапроизводњукерамике。То。;У18。и19。ујужноамеричкеземљеизвезенојеукупно500контејнераод40стопа。Имамо 21。Нашдизајнпроизводаитехнолошкоистраживањеиразвојсуинтегрисани。Производиукључују више врста производа за стоно посуђе и продају се широм света.

Сазнајтевише
  • Честитамо

    ДанасједанкадајекомпанијаВВСконачнодобиласвојупрвусобузаособљ,еназвану”ИоутхХуб的соба……

    ПогледајДетаљ
  • ВВС。

    НаконштојекомпанијаВВСумајудобилатитулу”Добављачзлата”,мисмопроглашени”Добављачзлата“о……

    ПогледајДетаљ
Baidu
map