• news-bg

Сәнәгатьяңалыклары

Сәнәгатьяңалыклары

 • 第131届网上广交会第9天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -нчеОНЛАЙНКАНТОНЯКЫНКAYН9 - WWSк必威官方betway下载ерамикасы

  131 -нчеонлайнкантонярминкәсетәмамланганчытагыникекөн,WWSмонд必威官方betway下载асезнеңсатыпалукыенлыгынчишүөчен。;Иңяхшыпродуктныкарауһәмфантастиктурыэфирныкарауөченбезнеңкантонярминкәсенеңтөпбитенәкилегез……
  Күбрәкукы
 • 第131届网上广交会第7天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131- е е е е ОНЛАЙН КАНТОН ФАИР Кay必威官方betway下载НЕ - WWS керамикасы

  131年нчекантонярминкәсеберничәкөнэчендәтәмамлана,ләкинбарлыкмогҗизаларахырда。Бүгенгеонлайнагымдасезбезнеңтөппродуктдизайнеры——Иванныкүрерсез,улбезнеңсезонлыдизайннарныңикесенһәмаларартындагыхикәянетәкъдимитәчәк。Сез аны
  Күбрәкукы
 • 第131届网上广交会第六天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -нчеОНЛАЙНКАНТОНЯКЫНКAYН6 - WWSк必威官方betway下载ерамикасы

  131年Бүгеннчеонлайнкантонярминкәсенең天- 6.131нчеонлайнкантонярминкәсетәмамланганчыбикозактүгел。必威官方betway下载WWSкантонярминкәсетурындакайгырта,шуңакүрәбезкантонярминкәсевакытындакөннән-көнагылачакбыз。Бүгенгеагымдасетз2өрлетелдәпродукттасвирламасынкүрерсез……
  Күбрәкукы
 • 第131届网上广交会第5天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131- е е е е ОНЛАЙН КАНТОН ЯШir Кay必威官方betway下载НЕ - WWS керамикасы

  Бүген 131。Кантон ярминкәсе тәмамланганчы职工大会(职工大会)5 көн职工大会(职工大会)。Әгәрдәсезбезнеңкантонярминкәсенкүрмәгәнбулсагы,занытизрәкэшләгез,чөнкибезсезнеңөчениңгорурпродуктларныкуйдык!Шулай ук, 必威官方betway下载WWS……
  Күбрәкукы
 • 第131届网上广交会第四天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -нчеОНЛАЙНКАНТОНЯКЫНКAYН4 - WWSк必威官方betway下载ерамикасы

  必威官方betway下载WWS Сезнең;下午三点Бүгенбездан5点春秋国旅(UTC / GMT + 08: 00)агылачакбыз。БуюлыбезИспаниядәсөйләшүчеагымдагыФилиппнычакырухөрмәтенәия,һәмулбезнеңкайберпродуктларыбызныиспантелендәтәкъдимитәчәк。Подписка белән аны……
  Күбрәкукы
 • 第131届网上广交会第三天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -нчеОНЛАЙНКАНТОНЯКЫНКAYН3 - WWSк必威官方betway下载ерамикасы

  Ялкөннәребелән,бүген131 -нчекантонярминкәсенең3 -нчекөнеWWSкера必威官方betway下载микасыялкөннәрендәагылачакһәмиңяхшыпродуктныбастырачак,шуңакүрәбезнеңэчтәлекнеюгалтмассыз更多Күбрәкмәгълүматалуөчен,безнеңYoutubeканалынкарагызкөнсаесн2әгатьагымдабулыгыз,зинһар……
  Күбрәкукы
 • 第131届网上广交会第2天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -нчеОНЛАЙНКАНТОНЯКЫНКAYН2 - WWSк必威官方betway下载ерамикасы

  131 -нчеОнлайнКантонЯрминкәсенең2 -нчеКAYНЕЯлкөннәребелән,безмондаәлеагымда!Безүзебезнең陈列室дас1әгатьтәнбашлапагылачакбыз(格林尼治标准时间+ 8:00)。Парлаувакытындабезиңгорурпродуктларыбызныкүрсәтәчәкбез,шуңакүрәсез……
  Күбрәкукы
 • 第131届网上广交会第一天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -нчеОНЛАЙНКАНТОНЯКЫНКAYН1 - WWSк必威官方betway下载ерамикасы

  Күбрәкукы
 • 第131届广交会-我们准备好了

  131 е е е е е е е е ярминкәсе - Без әзер

  Кантонярминкәсеберенчетапкырcovid-19пандемиясеаркасындаОнлайнүткәрә,ләкинбубезнеңонлайнвакыйгатурындапарларгакүбрәкмөмкинлекбирә。Безнеңколлективказуррәхмә,таларкантонярминкәсенәкадәркүппроблемаларбеләночраштылар,ләкинуңышлычыгуюлынтаптылар。Иң яхшыга өметләник…
  Күбрәкукы
 • 必威官方betway下载第131届网上广交会将于3天后开播!

  必威官方betway下载wws - 131нчеонлайнкантонярминкәсе3көнэчендәэфиргачыгачак!

  131年нчекантонярминкәсе15апрельдә24анпрельгәкадә10крөндәвамындаонлайнбулачак。必威官方betway下载2 WWSкөнсаенсәгатькантонярминкәсендәагылачак,безсезнеңсоравыгызныкөтәбез。Сезтүбәндәгесылтамаярдәмендәi -инновациябеләнбезгәкушылааласыз:https: / / www.cantonfair.org.cn/zh-CN/register/index ?Invitati……
  Күбрәкукы
 • 未来三年钴价将继续上涨- Fitch Solutions

  Кобальтбәясекиләсеөчелдакүтәрелүендәвамитәчәк-惠誉的解决方案

  Металляктызәңгәртөсаркасындапигментбулараккулланылган,һәмкерамиксавы——стабасәнәгатеөченкобальтнигездәпыяладакулланыла。“Керамикмәгълүмат”журналыбуенч,асоңгыеллардакобальтоксидыбәяләрекүтәрелүберенчетапкыртүгел。Кобальт оксиды д д сәхнәләштерелгән…
  Күбрәкукы
 • 通过i-Invite Link加入我们

  I-Invite Link безгә кушылыгыз

  131 -нчекантонярминкәсендәбезнеңi -чакырусылтамасыбеләнкушылыгыз。Сезсатыпалучыларгахезмәткүрсәтүплатформасынакерәаласызһәмонлайнярминкәдәкатнашааласыз。Безнеңчакырукодыярдәмендәсезкантонярминкәсеннәнискиткечистәлеклеоткрыткаларныһәмоффлайнвакыйгаларөченбушлайтөшкеашкупоннарыняулапалумөмкинлегеналачаксыз,һәмөстәмә……
  Күбрәкукы
1 2 3. 4 5 6 Киләсе> >> 1/7бит
Baidu
map